Amaç-İlke ve Değerlerimiz

Amaç-İlke ve Değerlerimiz

 • Arabuluculuk çözüm yolunu kamuoyuna etkili bir biçimde aktarmak,
 • Arabuluculuk konusunda seminer, program ve eğitimler düzenlemek,
 • Ulusal veya Uluslararası Arabulucular ile ilişki oluşturmak, oluşturulan ilişkileri güçlendirmek,
 • Arabulucular arasında bilgi alışverişinde bulunmak,
 • Başta Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı olmak üzere her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa hareket etmek ve gözlemlerini paylaşmak,
 • Arabuluculuk meslek etik ve kurallarının gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Arabulucuların haklarını korumak,
 • Arabuluculuk veya Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yolları için oluşturulan dernekler olmak üzere her türlü dernek ile iyi ilişkiler kurmak,
 • Arabuluculuk faaliyetinin geliştirilmesi ve usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmesi için her türlü çalışma ve organizasyonu yapmak,
 • Arabuluculuk eğitimi için başta üniversiteler, enstitüler olmak üzere her türlü eğitim kurumu ile ortaklaşa ve işbirliğinde hareket etmek,
 • Her türlü alternatif uyuşmazlık çözüm yolu konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek,
Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading