Arabuluculuk Notları

Arabuluculuk Notları

Arabuluculuğa Başvuru Usulleri 1- İşçi veya işveren tek taraf olarak adliye arabuluculuk bürosuna gelirse,
 Bürodan bir arabulucu atanacak, her dosya bir puan, seri dosyalarda 50 dosyaya kadar bir arabulucu atanacak.
2- İşçi ve işveren birlikte adliye arabuluculuk bürosuna gelirlerse,
 Listeden bir arabulucu seçebilirler. Her dosya için bir puan verilir ve süreç başlar.
3- İşçi veya işveren, tek taraf veya ikisi birlikte bir arabulucuya veya merkeze başvursa,
 Bu durumda arabulucu her iki tarafın kendisini arabulucu olarak seçtiğini belirtir tutanak tutar, kendisi ve taraflar imzalar, bunu Uyap, bizzat kendi veya çalışanı adliye arabuluculuk bürosuna teslim eder.  Büro personeli bakar, listede olan bir arabulucu ise kaydını yapar.  Bu durumda puan verilmez, işi arabulucu getirmiştir puan eklenmez.  Bunların dışındaki anlaşmama tutanakları geçersizdir, ücret ödenmez  Anlaşma tutanakları, her zaman geçerlidir, büroya kaydı gerekmez.  1 Ocak tarihinden itibaren dava şartı arabuluculuk “anlaşmama tutanağı” mutlaka bürodan geçmek zorunda.
 İşçi başvuru yaptığında büro personeli talebi alıyor.  Ancak eksik şekilde talep alınmış olabilir veya işçi tam olarak talebini ifade etmemiş olabilir.  Bu anlamda arabuluculuk talebi geldiğinde, arabulucunun başvuran ile konuşarak veya davet ederek talebini daha ayrıntılı alması olayları kısaca anlatmasını istemesi önemli.  Özellikle ilerde hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerinin durması yönünden de önemli  Başvurucudan olayları, sms, whatsapp, mektup ya da yüz yüze anlatmasını taleplerini sıralamasını isteyelim.
Seri Dosyalar
 Seri dosya olanlarda belli say dosyayı tek arabulucuya vermek faydalı olacaktır.
Düzenleyen Arb. Mahmut Çelik
Dava Şartı Arabuluculukta Ücret
 Anlaşma halinde; %6 ücret alınacak, daha fazla değil.  Anlaşmama halinde; iki saatlik ücret bakanlık, bütçesinden ödenecek. İki saati geçen süreler taraflardan aksi kararlaştırılmadıkça eşit şekilde alınacak.  Bu durumu belirtir ücret sözleşmesini yapıp taraflara imzalatalım.  Adliye arabuluculuk bürosu numarası olmayan anlaşmama tutanağına ücret ödenmez.  Mutlaka adliye arabuluculuk bürosu numarası olması gereklidir.  Bu konuda serbest meslek makbuzunu kullanabilirsiniz, bunu adliye arabuluculuk bürosuna getirirseniz büro liste yapar, sarf kararı ile Başsavcılığa bildirir, Başsavcılık arabulucunun hesabına ödeme yapar.  1 0cak öncesi yapılan anlaşmama tutanaklarına ücret ödenmez, başvurunun 1 Ocak sonrası yapılması gereklidir.
İlk Oturuma Davet
 Arabuluculuğa değil, ilk toplantıya davet ediyoruz. Buna dikkat edelim.  Arabulucunun görevi ve zorunluluk ilk oturumdur.  İşveren ben gelmiyorum dedi diye hemen tutanak tutmayalım, biz her halükarda ilk oturum gününü verip tarafları ilk oturuma çağıralım.  Her halükarda arabulucu ilk oturum gününü, imkan varsa taraflarla, yoksa kendisi belirler ve çağırır.  Ayrıca ilk oturuma çağırırken asilleri ve varsa vekillerini beraber çağıralım, bu bizim görevimiz, kim gelir? kim temsil eder? taraflar bilir.  Sistem ilk oturuma ve gelmeyene yaptırım üzerine kurulmuştur.  Dolayısıyla tarafların gelmeyeceğim demesi, anlaşmayacağım demesi, haricen anlaştık demesi önemli değildir.  İlk oturuma davet ederken gelmemenin yaptırımını BÜYÜK HARFLERLE, kalın puntoyla mutlaka belirtelim.  İlk oturuma gelmeyen tarafı son tutanakta belirtiyoruz.  Mazeret verirlerse yeniden ilk oturum günü belirleyebilirsiniz.  Kesinlikle 3 hafta ve 1 hafta toplam bir aylık süreyi kullanalım.  Bir günde iki günde gelmiyor ulaşamadım diyerek kapatmayalım.  Süremiz var bu sürenin sonuna kadar emek, çaba sarf etmeliyiz.
Düzenleyen Arb. Mahmut Çelik
Tarafların Farklı Yerde Olmasını Sorun Etmeyin.
 Video konferans, sms, telefon, kargo bütün iletişim vasıtalarını kullanalım.  Lütfen yaşamadığınız ve bulunmadığınız komisyonları seçmeyiniz. Vatandaş mağdur olmasın, ben oraya gitmem, siz buraya gelin deme şansımız yok. Seçmiş iseniz onları pasif hale getirebilir veya azaltabilirsiniz. En fazla üç komisyon seçebilirsiniz, ancak tek komisyonda seçebilirsiniz.  Dava şartı kapsamında, gelen işleri reddetme hakkımız yok.  İlk oturum açısından, taraflar yüz yüze gelmek istemiyor olabilir, o halde ayrı ayrı ilk oturum yapabilirsiniz.  İmzaları ayrı ayrı alabilirsiniz.  Taraflarda farklı şehirde ise imzaları ayrı ayrı alabiliriz.  Bunun için tarafın bulunduğu şehirdeki arabulucu veya merkezden yardım alarak, onların huzurunda kimlik kontrolü yapılarak imzalarını alabilirsiniz.  Bu konuda bütün arabulucular birbirini tanımalı ve birbirine yardımcı olmalı.
Yetki Meselesi
 Yetki kuralı var, karşı tarafın bulunduğu yer veya işin yapılığı yer olacak, buradan arabulucu atanacak.  Taraflar farklı yerde ise telefon, sms, whatsapp bunları kullanalım.  Yetkisizlik ile karşılaşmamak için bu bürodan atama yapılmalı,  İşçi Malatyada, karşı taraf işveren Bursa, çalıştığı yer İstanbul ise; Malatya bürosu işçinin talebi ile, ya Bursa ya İstanbuldan bir arabulucu tayin eder.  Başka yerlerde olmaları fark etmez teknolojik imkanlarla konuşuruz tutanak tutarız.  Arabulucu olarak biz Yetki meselesini dikkate alamayız.  Ancak ilk oturumda yetki itirazı olursa, atama yapan büroya göndeririz
Haricen Anlaşmalar
 Bugün atanmış, haricen ödeme yapıldı deniyor, bu durumda dosyayı kapatmayalım çünkü sorun kesin olarak çözülmüyor, bu ödemeden sonra yeniden dava açıla bilinir.  Bu halde biz ilk oturum gününü belirleyip tarafları ve varsa vekillerini çağıralım, gelmemelerinin yaptırımını bildirelim,
Düzenleyen Arb. Mahmut Çelik
 Özellikle işverene sorunun çözülmediğini de belirtelim, sonra arabulucuya gittim niye dava açıldı demesinler.
İhtiyari Arabuluculuk Devam Ediyor.
 Daha önce ihtiyari arabuluculuk yapan arkadaşlar yine yapsın, sadece istediğimiz o arabulucunun listede kayıtlı olması ve iki tarafın o arabulucuyu kabul ettiğine dair tutanak, bunun da büroda sisteme girmesi.  Bu halde anlaşma olursa sorun yok.  Anlaşmama da ücreti Bakanlık verecek.  Bu tutanağı taraflar götürebilir arabulucu veya çalışanı götürebilir, büro personeli kayda girer,  İhtiyari arabuluculuk için gelen işler de devam edecek.  Bu işlerde ilk başta başvuran ile konuşarak hem olayı ondan dinleyelim, hem de uyuşmazlık miktarına göre başvuru ücreti ve masraf isteyelim.  Ancak fahiş ücretler talep etmeyelim.  Vermiyorsa arabuluculuk yapmak zorunda değilsiniz.  1 Ocak tarihinden önceki başvurular zorunlu arabuluculuk kapsamına girmez.  Anlaşmama halinde yeniden başvurur. Zaten başvuru ücretsiz masraf istemiyoruz.  Ancak yapılan vatandaş şikayetlerinde, bazı dosyalarda 800,00 TL bazılarında 400,00 TL ücret istenmiş,  Vatandaş “180,00 TL gider avansı var, 800,00 TL isteniyor karşı tarafın kabulü de net değil, hani arabuluculuk daha ucuzdu, ekonomikti” diyerek haklı serzenişte bulunmuş.  Lütfen olayın miktarına bakarak uygun bir fiyat isteyelim.  Bazı arkadaşlar da vatandaşa kdv dahil fiyatı söylüyorlarmış, bilmiyorum buna ne gerek var, kdv dahil mi değil mi net fiyatı söyleyelim.
İşverenin İletişim Bilgileri
 Arkadaşlar işverenin adreslerinin iletişim bilgilerinin olduğu mersis sistemi bütün adliye arabuluculuk bürosu ve Sulh Hukuk yazı isleri Müdürlerinin ekranlarında açılmıştır.  Artık işverenin adresi ve iletişim bilgileri problemi ortadan kalkmıştır. Eğer büro bildirmediyse, lütfen talep ediniz  İşverenin ismi girince alt tarafta sistem İletişim bilgilerini getirmektedir
Düzenleyen Arb. Mahmut Çelik
 İşveren kaçmadıysa, firma kapanmadıysa, “ben işverene ulaşamadım” cümlesi yeterli çaba sarf edilmedi gibi anlaşılabilir. Sms, telefon, kargo, iadeli taahhütlü mektup, whatsapp, bizzat işyerinde tebliğ gibi bütün imkanlar kullanılmalıdır.
Anlaşmama Kararı Vermek İçin Acele Etmeyin.
 Mümkün oldukça anlaşma yapmak hususunda çaba sarf edelim.  Üç + bir haftalık sürecimiz var, tarafların süreçte kalmaları için son güne kadar bekleyelim  İkna etmeye çalışalım, sürece katılmalarını teşvik edelim.  Özellikle iki kozumuz var süreçte.  Birincisi, işçi işveren uyuşmazlıkları zorunlu,  İkincisi ilk oturuma gelmemenin yaptırımı var.  Ayrıca bizim yaptığımız arabuluculuk anlaşmasının neredeyse kesin hükmün sonuçlarını doğurduğunu, bir daha dava açılamayacağını hatırlatalım.
Masraf ve Ücret İsteme
 Zorunlu arabuluculukta masraf ve ücret başta istemiyoruz.  Ücret sözleşmemizi yapıyoruz.  Ücret sözleşmesinde, anlaşma halinde tarafların ödeyeceğini,  Anlaşmama halinde iki saatlik ücretin bakanlıkça karşılanacağını bunun haricinde masraf ve ücret alınmayacağını belirtiyoruz.  Anlaşmama halinde 280,00 TL makbuzu kesip arabuluculuk büro numarasını taşıyan anlaşmama belgesini işin geldiği büroya teslim ediyoruz.  Büro sarf kararı ile bunu savcılığa liste olarak veriyor ve hesaba aktarıyor.  Anlaşma halinde yüzdelik dilimden taraflardan ücretimizi alıyoruz.  Bu konularda en basta bilgilendirmeyi doğru yapalım.
Arabuluculuk Bizim Mesleğimiz
 Arabuluculuk sürecini etik kodlarımızla, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine uyarak ilerleteceğiz.  Toplumda arabulucu algısının olumlu yerleşmesi bizim çabamıza bağlı.  İlerleyen zamanlarda bazı arkadaşlarımız sadece arabulucu olarak görev yapmak isteyecek.  Vereceğimiz hizmetin kalitesi için büromuzu hazır hale getirelim.  Hazır değilse, kurulan merkezlerden ve adliyedeki arabuluculuk görüşme odalarından faydalanabilirsiniz.
Düzenleyen Arb. Mahmut Çelik
 Ayrıca avukatlık hizmetini yoğun yapıp, bu işlere çok zamanı olmayan arabulucular sekretarya olarak ofis boy kullanmaları faydalı olur.  Arabuluculuk yeni bir meslek, çok fahiş miktarlar istemeyelim, bu halde davadan farkı kalmaz.  Birbirimize bu süreçte yardımcı olalım.  Daha önce arabuluculuk tecrübesi olan veya eğitim veren arkadaşlarımızı da bu süreçte arayalım, soru ve sorunlarımızı paylaşalım.  İş Hukukunda dava şartı uygulamasındaki performansımız çok önemli.  Başarılı olursak başta ticari uyuşmazlıklar olmak üzere diğer uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuğa açılacaktır.
Arabuluculuk Hukukçulara Hasredilmiştir.
 Arabuluculuk hukukçulara, %99 da avukatlara ait bir meslektir.  Arabuluculuğun hukukçularda kalmasını sonuna kadar savunuyorsak, arabuluculuk sürecini hassasiyetle, etik kodlara uyarak, iki tarafında haklarını koruyarak, kaliteli şekilde yönetirsek; halkımızda, kurumlarda bizlere karşı müthiş bir saygı ve sevgi uyanacaktır.  Ayrıca manevi anlamda insanların mutlu olmasına vesile olarak manevi anlamda mutluluk duyacağız.
Belgelendirme Zorunluluğu
 Her yaptığımız işlemi tutanağa bağlayalım.  Saat kaçta? kiminle görüşüldü ne konuşuldu gibi.  Bilgilendirme yapıldığını da belgelendirelim.
İdarenin Arabuluculuk Yoluna Katılması
 Reform düzeyindeki düzenleme olarak adlandırabiliriz.  İdarenin taraf olduğu iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk artık zorunlu hale geldi.  Zorluklar olacaktır, direnç olacaktır ama bunu başarmalıyız.  İdare çok rahatlıkla hesap yapabilir.  İşçilik alacağını ve emsallerden faydalanarak sureci olumlu bitirebilir.  Başbakanlık, tüm idari kuruluşlara temsil edecek kurulları oluşturma noktasında yazı yazdı.
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Yapılan Değişikler.
Düzenleyen Arb. Mahmut Çelik
 Avukatlık asgari ücret tarifesinde, arabuluculuk sürecinde tarafların avukat ile temsili halinde avukatın alacağı vekalet ücreti düzenlendi.  Sürece katılan avukat arkadaşlar için uygun ücretler düzenlendi. Nitekim anlaşmama halinde bile en az 600,00 TL ücreti vekalet alacak.  Anlaşma halinde %12 den başlayan tarifeye göre ücret alacak.  Arabulucu arkadaşımızın %6 oranında ücret aldığı süreçte iki katı ücret alması sağlandı.  Bu da arabuluculuk sürecinde avukatın vekalet ücretinden olacağı tezinin doğru olmadığına işaret etmekte. Müvekkilini arabuluculuk surecine getiren avukat uygun vekalet ücretini alacak.
“Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
MADDE 16 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.
(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki miktarı 5.000,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti, 600,00 TL. maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.
b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu ücrettir.”
Arabuluculuk ücret tarifemiz de yenilendi.
 İki saatlik ücret 280,00 TL oldu. Zorunlu arabuluculukta masraflar, bu ücretin içinde.
Düzenleyen Arb. Mahmut Çelik
 Ancak tarifede ilk kez, ihtiyari arabuluculukta, süreç başlamadan ücret ve masraf isteme hakkınız da getirildi. Ancak maktu bir ücret belirlenmedi.  Uyuşmazlığın miktarına göre, en başta başvurucudan bir ücret ve masraf alabilirsiniz, tabi ihtiyari başvuruda.  Böylece haricen anlaşma olursa da, bu ücret iade edilmeyecek hükmü getirildi.  Lütfen asgari ücret tarifemizi iyice okuyalım.
UYAP Portalda Yapılan Değişiklikler 1- Arabulucunun aktif olduğu komisyondaki arabulucu sayısı, 2- Arabulucunun kendi puanı, 3- Arabulucunun bulunduğu komisyonun puan ortalaması, 4- Portalda Başkanlık İle Yazışma bölümüne Arabulucuların Uzmanlık Eğitim Sertifikasını gönderebilme imkanı sağlanmıştır. 5- Arabuluculuk Sonuç Türüne KONUSUZ KALMA sonuç türü eklenmiştir. 6- Dosyalarım sekmesinde detaylı arama ve Excel, Pdf ve Csv formatlarına dönüştürme imkanı sağlanmıştır. 7- Arabulucuya, Dosya Ayrıntı Bilgilerinde dosyanın gönderildiği birim ile birimin başvuru dosya numarasını görüntüleyebilme imkanı sağlandı. 8- Arabulucunun sicil numarasını ve sicil kayıt tarihini görüntülemesi sağlanmıştır.
İcra Edilebilirlik Şerhi Alınması
 Yeni kanun ile icra edilebilirlik şerhi Arabulucunun görev yaptığı Sulh Hukuk mahkemesinden alınacak.  Peki arabulucu nerede görev yapar?  Arabulucu ülkenin her yerinde görev yapar.  İcra edilebilirlik şerhi çekişmesiz yargı işidir.  Her yer Sulh Hukuk Mahkemesinden icra edilebilirlik şerhi alınabilir.

Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading